Welcome to Van Điện Từ

Chúng tôi kết nối hàng triệu người mua và người bán trên toàn thế giới, trao quyền cho mọi người và tạo ra cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.

Trong các thị trường của chúng tôi, hàng triệu người trên khắp thế giới kết nối, cả trực tuyến và ngoại tuyến, để thực hiện, bán và mua hàng hóa độc đáo. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các Dịch vụ người bán và các công cụ giúp các doanh nhân sáng tạo bắt đầu, quản lý và mở rộng quy mô doanh nghiệp của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là tái tạo thương mại theo những cách xây dựng một thế giới hoàn thiện hơn và lâu dài hơn, và chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của doanh nghiệp để tăng cường cộng đồng và trao quyền cho mọi người.
45M

Products for sale

1.8M

Sellers Active on Martfury

30.6M

Buyers Activie on Martfury

$2.64M

Annual gross merchandise sales

Lịch sử phát triển của Van Điện Từ

journey1
January 2004
Gets launched as online martketplace merchant by Martin Garrix in United States.
May 2006
Attracts first investor, Herba Beauty Care, and receives $10 million investment
team-6
December 2008
Gets $45 million more as Bison Coporation Partners jumps on the investment bandwagon
February 2012
Gets launched as online martketplace merchant by Martin Garrix in United States.
September 2015
Gets launched as online martketplace merchant by Martin Garrix in United States.
July 2017
Gets launched as online martketplace merchant by Martin Garrix in United States.

Meet Our Leaders

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Awards & Recognition

Lãnh đạo ngành và những người có ảnh hưởng công nhận Overstock là một trong những công ty bán lẻ đáng tin cậy nhất ở Hoa Kỳ, xếp hạng cao cho cả sự hài lòng của khách hàng và nhân viên.
Tư vấn